Terug

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie 09

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tussen 0-18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden en werkt samen met de kinderen en ouders om ze weer beter te laten functioneren. 

De ontwikkeling van het kind is het essentieel om te bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.Meestal gaat dat goed en bijna vanzelf, maar sommige kinderen zijn motorisch niet zo verfijnd als leeftijdsgenootjes. Hierdoor kost het meer oefening en tijd om een bepaalde vaardigheid aan te leren om zo optimaal mogelijk te bewegen met minder mogelijkheden. Deze kinderen kunnen daar niet alleen lichamelijk last van hebben, maar ook op sociaal-emotioneel vlak kunnen er problemen optreden; bijvoorbeeld het niet mee kunnen komen tijdens de gymles en/of sport. 

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Meestal is het de ouder/verzorger die zich ongerust maakt over de zintuiglijke en motorische ontwikkeling van zijn/haar kind. Neem dit gevoel serieus. Ook de arts/verpleegkundige van het consultatiebureau of de schoolarts kunnen aangeven dat de ontwikkeling anders verloopt.

Leerkrachten hebben evenals ouders/verzorgers een belangrijke, signalerende taak. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend verloopt, zodat er een adequaat advies gegeven kan worden.

Een stelregel is: een “niet-pluis gevoel” is reden genoeg om een deskundige te raadplegen. Immers het is van groot belang om vroegtijdig te beginnen met de juiste zorg, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Daarnaast kan een sportbegeleider zoals een voetbaltrainer, zweminstructeur of gymnastiekleraar het opvallen dat het aanleren van een motorische vaardigheid moeilijker is voor het kind in vergelijking met zijn leeftijdsgenootjes. 

Sportende kinderen lopen regelmatig blessures op. Vooral jonge fanatieke sporters en kinderen tijdens een groeispurt zijn extra gevoelig voor blessures. Zij kunnen erdoor gehinderd worden in hun bewegen, sport en spel. Het is belangrijk dat bij deze blessures een goede fysiotherapeutische diagnose gesteld wordt, waarna advies en eventueel behandeling kan volgen. Daarna kunnen de sportactiviteiten, aangepast aan de lichamelijke ontwikkeling van het kind, weer opgebouwd worden. Hierdoor kan herhaling van blessures voorkomen worden.

Afspraak maken

Kinderfysiotherapeut Fysiotherapie Polman:

Judith Beld
Fysiotherapeut, Master Kinderfysiotherapeut i.o.
Lees meer
© Copyright 2018 - https://fysio-polman.nl/